#SingularHealthyEvent

mas_singular_logo_verde

Avís Legal

1.- Titularitat

Aquest lloc és propietat i està operat per Carme Elcacho, amb domicili al c/ Sta. Maria del Camí, 70. 2-2, 08530 La Garriga, Barcelona, España.

NIF: 52174736H

Correu electrònic: info@messingular.com

L’ús d’aquesta web us dóna la condició de “Usuari”. Això significa que accepta els termes i condicions establerts a continuació i amb això es compromet a no fer-lo servir per a fins il·legals.

2.- Edat

Quant a l’ús del Servei, i llevat que s’indiqui el contrari, l’usuari declara que és més gran i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se i fer servir el Servei de conformitat amb els seus termes i condicions, que compren i reconeix íntegrament .

Declara que tota la informació que proporciona per accedir al Servei, abans i durant la seva utilització, és vertadera, completa i precisa.

3.- Enllaços externs

Us informem que el web del Servei pot enviar-lo a altres llocs web de tercers. Tot i això, el Servei no controla aquests llocs ni el seu contingut, estan subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, el Servei no és responsable sobre la qualitat, la veracitat o l’exactitud d’aquestes webs.

4.- Propietat Intel·lectual

El disseny del web del Servei i el seu contingut, marques i logos són titularitat o estan llicenciats al titular del web, estant subjectes als drets de propietat intel·lectual reconeguts per la llei.

L’usuari accepta no utilitzar, copiar o distribuir cap contingut de la web més enllà de l’expressat aquí indicat. Qualsevol ús comercial del contingut del web requerirà l’exprés autorització del titular del web.

5.- Continguts d’usuari

L’usuari pot contribuir al Servei realitzant diferents accions, ja sigui, enviant correus electrònics, fent comentaris o enviant suggeriments (d’ara endavant “Contenido”).

[En caso de que se quiera conceder una licencia de creative commons] Aquest Contingut es pot utilitzar de diferents maneres, per exemple mostrar-lo al lloc web, reformatar-lo, traduir-lo a altres idiomes, editar-lo per aportar claredat, crear obres derivades a partir d’ell, promocionar-lo i distribuir-lo.

Per tant, el Contingut continua sent de la propietat de l’usuari, però en enviar-lo es concedeix al titular del web, una llicència d’ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i subllicenciable sobre aquest Contingut.

6.- Newsletter

L’usuari es pot subscriure a la newsletter del Servei des de la web. El consentiment implica enviar el contingut relacionat amb el dia a dia del Servei. L’usuari podrà donar-se de baixa, del propi correu electrònic o contactant a: info@messingular.com

En cas que s’utilitzi el correu electrònic d’una tercera persona per donar-la d’alta de la newsletter, l’usuari manifesta que té l’autorització i el consentiment exprés d’aquesta persona.

7.- Responsabilitat

El titular de la web no será responsable por: a) qualsevol error o omissió en el contingut de la web; b) la no disponibilitat de la web o; c) la transmissió de codi maliciós o virus a través del contingut de la web, tot i prendre totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-lo.

8.- Canvis

El titular de la web es reserva el dret de fer els canvis no anunciats que consideri oportuns per a la web. Això vol dir que el titular de la web pot canviar, eliminar o afegir contingut i serveis proporcionats a través del web.

A més, aquests termes i condicions es poden actualitzar. Les modificacions entraran en vigor des de la publicació.

9.- Llei i arbitratge

Aquest Servei es regeix per la legislació espanyola.

Per tal de simplificar la resolució de reclamacions per la via civil i reduir costos, no excloem la possibilitat de sotmetre’ns davant d’un Arbitratge d’Equitat de la Cort d’Arbitratge de les Cambres de Comerç i Indústria.

En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, el Servei informa de l’existència d’una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d‟aquests litigis per a contractes subscrits igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d’Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr

10.- Contacte

Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, les dades de contacte són:

E-mail: info@messingular.com

Adreça postal: C/ Sta. Maria del Camí, 70. 2-2, 08530 La Garriga, Barcelona, España.

mas_singular_logo